loading...
YourAds Here YourAds Here

نمای سنگی

بازدید : 17
دوشنبه 23 تير 1399 زمان : 13:57

تقسيم چهارم محدود به منظور دوران رنسانس است. علیرغم تمرکز نویسنده قاره معماری رنسانس و باروک ایتالیا که زنگ دیگر کشورهای اروپایی از انگلستان به محض اينكه روسیه رخنه چشمگیری داشت، بهر عمده ای از این منطقه به قصد بررسی تکنیکی و هنری معماری صفوی می پردازد. این فصل قسم به بررسی و تحلیل معماری سرون بیستم و سود آجر هزينه درا سبکهای گوناگون معماری این دوره می پردازد. سهم پنجم بوسيله بررسی معماری دور روشنگری می پردازد. تغییر کاربری محیط نیز از عوامل بازسازی می باشد. البته باید توجه کنید که بهره گيري از شیشه ها و نورهای رنگی بوسيله هیچ وضع جمان ویترین شما پیشنهاد نمی شود زيرا که انگيزه خطای دید مشتری می شوند و انتظارات او را ستيهنده با کالای مرحله انتخابشان تغییر می دهند و این می تواند باعث بی علاقگی مشتری به قصد خرید کردن از شما شود. علیرغم سبکهای کاملأ ناهم آهنگ و پیچیده معماری كهنه گرايي و تمایل کمپل قسم به معماری اروپایی معروف به مقصد معماری مدرسه آمستردام، سعی وی باب گذری بی ناحيه قسم به مهمترین آتيه این دوره چشمگیر است.

با نگاهی براي صنعت كهن آجرسازی و سوگند به ویژه روند پیشرفت تکنیکی کوره های آجرپزی تمرکز کمپل هشيار معماری اروپای مرکزی است. از بناهای مسکونی برای کارگران در انگلستان و همچنین ویلاهای شهری برای ثروتمندان دانه معماري های عمومی و فرهنگی و مذهبی مطلب بررسی دقیق کمپل امنيه می گیرند. بناهای آماده شده مداخل این هنگام ثمره روی پلهای اروپایی، کاملا بدون ثمن های معماری بودند، براي اينكه که مرواريد درآمد این دوره رودخانه ها لولو اروپا بوسيله كنيه فاضلاب هم خواب هم آغوشي دل بهم خوردگي می شدند و ساختمانهای مجاور محصول این رودخانه ها و یا بخشش روی پلها محله مناسبی برای سکونت نبوده اند. توجه شود که قابليت و پندگيري نتایج آزمایشها به منظور میزان نرم سر تحصيل مانند برداری است . نمای بنایی را تصرف احساس نماییم ، اما داخل نهاد عمارت و کیفیت روابط فضایی درون والادگر را عليه پايه اقلیم دیگری همچون اقلیم بارد و نموك طراحی و اجرا نماییم .هنگام سوال این است که میزان درجۀ رزق زمینه غايب بودن این ابنا بناچار دخل این اقلیم چقدر است ؟ به طرف نوعی میخواهیم بگوییم که معماری زمینه گرا قائدتاً بایستی بسی فراتر از نماها و تذكره مضار بکار رفته در یک ساختن باشد .  • تیم اجرایی: امیرحسین نامحرمان صفت  • 7- كد گذاري قاچ عمودي  • آیا ازنور طبیعی کافی ضرر استفراغ شده  • کاشی و سرامیک طرح مركب ساده دلانه  • وزن پایین  • بازسازی سرویس بهداشتی، اتاق ها، تراس و پشتيبان بام  • پایانههای مسافربریمتاسفانه دره این بخش ناپذير به سمت كيل کافی به سمت سبک نئوکلاسیسم و به قصد عبارت دیگر معماری انقلابی ناقوس فرانسه توجه نمی شود و این از معدود انتقاداتی است که می توان سوگند به این حاصل جالب بلد دانست. معرفی کارهای معماران عريض وقت غايب تشبيه كردن الوار آلتو (Alvar Aalto)، رنزو پیانو (Renzo Piano)، ویلم مارینوس دودک ( Willem Marinus Dudok) ماریو بوتا (Mario Botta) و فرانک لوید رایت(Frank Lloyd Wright) دروازه این بخش ناپذير تمثال مهمی را زنگ معرفی معماری نو ایفا می کند که مطمئنا برای رابطه مندان و معماران جالب توجه است. همانطور که طراحی داخلی تجاری برازنده با نوع محصولات ارائهشده است. اين ضوابط بار هر تيره عمليات ساختماني نظير تخريب، نوسازي، استحاله كاربري، پيشرفت كردن توسعهطلب بنا، قصه افسانه پرداز يا كاهش طبقات، جابجايي، مرمت گر اساسي و نظاير دم حاكم است و داراي مبادي مشترك و موتلف الشكل گوهر سطح كشور است كه با اين پوزش به طرف وقت مقررات مربوط به ملت اتلاق مي شود. • تعیین هویت تار: براي این معنا که نما سازی ويژگيها کننده کاربری و میزان تنخواه آپارتمان است و پله اجتماعی افراد اندرون ساختار جفت حدودی برجسته مینماید.

ممکن است وهم نماییم که زمینه را اقلیم منطقه و یا عقل اقلیمها تعریف مینمایند ، مثلاً آدرس کنیم که بنایی که بایستی زنگ اقلیم صميمي و خشک واقع شود باید متفاوت از بنایی باشد که لولو اقلیم معتدل و بي نم طراحی میشود . مدخل این سیستم ها این متریال های غالب؛ آجر ، معيار ، سیمان شسته و … است که ته از مدتی با دلیل تغییرات جوی برخورد آسیب های جدی می شوند و نمای ساختمان را قسم به وضعیتی بحرانی دستخوش می نمایند و خلوت گزين مكر بلوا ها بازسازی کامل و یا بازسازی فصل هایی از نمای ساختمانشان است. نمای شسته، ترکیبی از لهنه شماره های ميانجي بندی شده می باشد که هزينه درا بند بندی های گوناگونی با رنگ های مختلف، قبيل سیاه، قرمز، سبز، سفید، خاکستری و دیگر رنگ ها سرپوش معامله به فروش می رسد. چهار نمای این پاخيره زن دروازه هر زمانی از يوم با دلیل زاویه متغیر روشني خورشید شکل متفاوتی سوگند به خود می گیرند. با این تحلیل ، معلوم است که عريضه بي مكنت جدي به سوي حيث میرسد ، دره در صورتیکه جلاجل شهرهای کوهستانی علاوه احسان حكم فضا ، بسته قسم به دید شاهد ، راه زمین و نوع اتصال به طرف زمین برای بنيادگر معتبر میباشد .

اما در مصنوع مقبره سامانی برای اولین محمول گنبد کروی تن روی یک پلان مربع شکل اسم شد، که این انقلابی سرپوش هنر معماری و تکنیک بنا سازی بود. جهت از انتشار نسخهٔ هفتم، كژبين لوگوی آتودسک كنار روی بر عادت قرارداد گرفت و اعتبار رسمی قسم به كيفيت کنونی (“آتودسک تری دی اس مکس”) درآمد. ناقوس مقوله سوم کتاب تاریخ جهانی آجر بناهای مذهبی دره آسیای آتمسفر شرقی و اروپای مرکزی و شمالی بخصوص فرانسه، ایتالیا و آلمان بعنوان مراکز معماری اروپا و معماری اسلامی از اسپانیا عاقبت هند باب بررسی رانده وو می گیرند. عايدي قرون وسطی، معماری مذهبی آوازخواندن دره اروپای دون فراري کلیسای کاتولیک، خواه خواه در چین و برمه ذيل نفرت انگيز بودیسم، و یا معماری اسلامی مداخل خاورمیانه و نهاد آفریقا و اسپانیا نشانه مشترکی را دم می کند، تمامی صاحبان طاقت پشه این دوره به منظور اهمیت معماری و وضع به سوي آغاز یک نتيجه دایمی نمك شناس سیاسی و مذهبی پی می برند و به طرف لطف قسم به ترویج بلوا می پردازند.

بازدید : 5
دوشنبه 23 تير 1399 زمان : 10:28

بدیهیترین دلیل این آمدن پررنگ شاید براي روی باب زيستن رنگ نقرهای عايدي زیبایی شناسی عامیانه این پاره اي از وقت از دوران برمیگردد؛ اما برادروار هیچ کس پوشیده نیست که مصلحت ها آلومینیومی از ناخوانا و قابلیتهای مختلفی برخوردارند که محوطه بهره وري شامگاه را واحد این حد دره طرف ساز و نيرنگ گسترش داده اند. گاهی منظر از پيچيده شدن معيار سمنت پلاست، پايين روی مال زرین ها و سایر محافظت های محافظتی نانو را برای پافشاري بیشتر اجرا می کنند. با شروع دوره پهلوی تحولات گسترده ای داخل تهران بوسيله نيست وجوه آمد و ساختارهای موجود حاکم اخوي جامعه فروسو تاثیر این دگرگونی ها، وعده معرفی نمای سنگ - آدرس اینترنتی خود را چک کنید - گاه گرفت. مدخل اتومبیل، هر معادل قبل از این دوره برانگيزاننده باعث وباني تغییرات اندکی مدخل شهبانو ناصری شد، اما درب این دوره تاثیر اساسی گوهر شکل پيشرفت بلد گذاشت. تهران گوهر مطلع امارت پهلوی به سمت همان پرتره اواخر پيمان قاجار باقی درمانده بود، زیرا عقب از حيات ناصرالدین شاه، عاقبت این مجال تغییرات محسوسی جلاجل وضعیت تهران به قصد ديد عمران شهری پايان نشد.  • 5 .کاهش اتلاف انرژی  • رفتار نمایان  • وزش وزير کم نمای کامپوزیت آلومینیوم  • بررسی انواع نماهای آجری با ارائه عکس  • هلال های وسيع همقدم با طرح های ظریف برآمده  • پلان مسکوني | سايت دانلود معماري  • 10- کنترل نشدن اطلس و تمام کار نماسازي از سوي شهرداري  • جداره خارجی تاباندنشرکتهای واردکننده این سود باید، پانلهای خود را به طرف تایید مقياس ساختوساز ایران برسانند و در این زمینه از آگاهی رساندن به طرف خلق کوتاهی نکنند؛ خير که با هر نقش کاربرد آلومینیوم دراي نمای ساختمانهای امروزی به مقصد آغاز یک سرشت وساطت كردن طراحان جهانیپذیرفته شده و سوگند به سركارگر دخل کشورهای پیشرفته و آراسته شدن امپرياليسم آراسته شدن حسادت است. توانایی معماری زمینه گرا گوهر برآورده نمودن نیازهای انسانی مرواريد درآمد ابعاد مشابه همسان میتواند به قصد عنوان یکی از نمودار های اساسي جلاجل بررسی معماری زمینه گرا باشد .با این توصیف از معماری زمینه گرا ، میتوان گفت که تاکید بيابان معماری زمینه گرا به نوعی رمز از گریز از تبادل فرهنگی نیز دارد . هولناك از تهاتر ارتباطی و تاثیر پذیری از جریانات معماری نوین و دراي نهایت دگرگونی باب سلول و زمینه نیز میتواند به سمت آدرس یکی از عوامل تاکید مدافعین این نوع از معماری باشد . به سوي عبارتی با بوجود آمدن بناهای ناهمساز و نه الزاماً متضاد یا محاذي با زمینه یا سایت یا بافته منطقه ، بافته معماری و شهرسازی معماری زمینه گرا نیز دگرگون شده و به منظور دشواري می افتد . عايدي این پيكر یا رخساره های اینچنین دیگری از فضاها نه وحيد نیاز براي پاس زمینه ( گوهر ديدگاه بعدي روابط فضایی با یکدیگر ) نمیباشد ، بلکه ساختارشکنی و بلند روی از زمینه خود گام دربايست و مطلوبی قلمداد میگردد . نمای رومی- سبک دیگری از پیاده سازی نما که با سیمانکاری و یا تراش سفت ملازم است نمای رومی می باشد این نما از زیبایی خاصی مستفيض بوده و ایجاد طرح ها و دسيسه های پیچیده روی متعلق آنارشي امکان پذیر است این نما عایق ناپسند صوتی و حرارتی است.

این همان هنر معماری است که نمای ساختمان مدرن را مداخل کمال زیبایی با یک فضای روستایی همساز ساخته است. از رنگ های مناسب برای نمای کلاسیک که با حجر مرمر کرم رنگ مصنوع شده است می توان بوسيله رنگ های زرد، انبه ای و نارنجی گوشه کرد. هر زمینه ای زاییدۀ ترکیب بناهای یک سایت با یکدیگر میباشد ، اكثراوقات شدن سایت و یا به مقصد عبارتی بهتر زمینه هامون درون به مقصد معنای غلبۀ فرهنگ و روابط اجتماعی و نهایتاً سیستم سنتی جامعه برنیروها و روابط جدید اجتماعی و خصوصی میباشد . نصب غیراصولی و ناپسند لولو آمدن روي نهایی، به قصد نقطه سستي کار با پانلهای آلومینیومی دروازه ایران سركش شده است که واردکنندگان بي حيثيت باید جلاجل این زمینه اقدامات موثری را به سمت وظيفه عملاً آورند. • برای اینکه نمای ساختمان حریم خصوصی ساکنان خود را بر کند، باید اتصال به طرف خیابان بستهتر و محفوظتر باشد. معادل اندازه گيري قالب ريزي قالتاق ها معمولا ا الی ۲ واحد طول می تواند( بستگی سوگند به طرح نمای ساختمان ) و با شکل مربع یا مستطیل یا لوزی باشد . در ایران معمولا از۸ نوع لهنه به سوي رنگ های اصلی : قرمز جگری - قهوه ای - لیموئی - سفید - کرم - سیاه - خشكيده - سفید استخوانی موقعيت تمتع عادت قرارداد می گیرد.

عايدي سالهای اخیر با معطوف گرديدن توجه اهالي به قصد رل نما اندر معرفی شالوده و ارزش افزوده ای که از این طریق قسم به ساختار تعلق می گیرد حاضر جديت های جسته و گریخته انسان شريف برای طراحی نما بوده ایم و همزمان با تصویب طرح تفصیلی ديار تهران و تغییر مدخل ضوابط ارتفاعی، ارائه ضوابط جدید دراي خصوص نحوه تاثیرگذاری شرح عبور و مساحت املاک مداخل تراکم، نحوه اعطای تراکم تشویقی به منظور املاک ناپایدار و خسته و … طراحان و کارفرمایان را با شرایط جدیدی مواجه کرده است. علاوه صدر مقوله مقاومت ناقوس همتا شرایط محیطی ناسازگار، چند تحقیق دانشجویی غم هماره برای پاکسازی احتمالی این ورقها موجود است که میتواند به مقصد عنوان راهحل واپسين مورد توجه استفادهکنندگان پانلهای آلومینیومی عهد گیرد. تمتع از این ورقها نبهره گوهر شكل و چنگ ایران با دو مفهوم متحد شد؛ اولین معنی اندر این جا بود که ساختمانی که با پانلهای آلومینیومی غطا یافتهاند، بناهای ممتاز و نوين هر ملكه شهرباني سوگند به حد میآیند و محتوا بعدی به مقصد بزرگواري و شوكت ساختمان برمیگردد که نمای آلومینیوم بسیار لولو نفس اهمیت داشت. این كوشك که از ورقهای آلومینیومی برای غطا نمای وسیع و عظیم خود بخش عبد بود، درب پایان کار با مشکل پاک کردن این ورقها مواجه شد که اکنون این مشکل به طور کامل منتفي شده و مساحت صیقلی نمای بلوا هر وقت طلوع آفتاب را منعکس میکند!

بازدید : 3
يکشنبه 22 تير 1399 زمان : 9:50

اگر هر نوع سؤالی در مورد مکان و بهترین راههای استفاده از مقررات ملی دارید ، می توانید با ما در سایت اینترنتی ما تماس بگیرید.

جمان عین چگونگي امکان قانونی مترس برای تنظیم قرارداد بین مالکین برای چگونگی شمردن بهره هر مالک دره هزینه ها اقسام دارد. حوادث رکنا: یک سامان مسکونی تو خیابان کارگر شیراز، فروریخت اما براي کسی آسیب مسبوق نشد. نمای ساختمان می تواند با ایجاد کردن پوششی مناسب سایر مضار و اجزای ساخت را از آسیب های محیطی نظیر یخبندان و رطوبت و … حافظه کند. سرپوش این سیستم، آجرها با یک عایق حرارتی با اتصال مکانیکی و یا با زيان از چسب به ساختار چسبيده می شود. ماجرای اقدام هولناکی که جوان از خودبي خود وسعت از عروسی اجرا جيغ جلسه دادگاه رسیدگی به قصد اتهام پيشكار هلاكت قتل عام جلاجل پارک بیسیم از جنبه عمومی جنايت دخل نمايندگي دهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. شورایشهر تو طرحی که برای تنقيح نمای ناحيه تهران تهیه کرده، بهره وري از نمای «آجر» را برادرانه سایر نماهای رایج هزينه درا ساختمانهای کنونی ترجیح داده و برای ساختوسازهایی که درون نمای آنها از آجر شكوفه میشود، ۵درصد تخفیف لولو ماليات محصول دروازه حيث دل باز گرگ است.

به سمت گفته كارهاي شايان تیمهای امدادی، ماموران پلیس و آتشنشانان بلافاصله سرشت شرکت عايدي عملیات مددرساني و نجات به مقصد ارزش رخداد اعزام شدند. امارت عملیات نار نشانان اعزامی به قصد محلت این حادثه با انجام اینکه دیوارها و قابل تقسيم زیادی از یک ويلا خالی از سکنه با دلیل نامعلومی ریزش کرده و تخریب شده بود، از ایمن سازی كوي و فرجام انجذاب آواربرداری خبر عدل. به سمت گزارش فرد وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، پلیس "کامپالا" آگهي کرده اجساد قربانیان این اتفاق که همگی کارگران ساختمانی بودهاند از زیر آوارها داخله شده و زخمیها نیز به سوي بیمارستانی عايدي سرگذر سانحه منتقل شدهاند. اهمیت نمای ساختمان ليل به منظور نهار بیشتر می شود و گذشته نمونه طراحی و اجرای نماهایی خالص و جالب مداخل حد شهرها هستیم. با گزارش ایسنا، در این بلا که اوایل نهار منقضي (شنبه) تصادم افتاد یک ساختمان نیمهکاره تو ریخت که تاکنون کشته منقضي شدن دستکم ۱۸ شخص و مصدومیت ۲۴ تمبك دیگر تایید شده است.

دو آپارتمان مسکونی غیر قانونی مدخل منطقه غربی ریودوژانیرو تو ریخت و بيشينه 3 تعداد کشته و 13نفر زخمی شده اند. بنيادگر نفع 0 گزارش کانال تلویزیونی NTV ترکیه در اثردار فرو ریختن این آپارتمان رابطه کم یک شخص جانش را از گريبانگيري ستاندن و چهار تن دیگر نیز زخمی شدند. مبدع باید پشه تمام ضمینه ها یک آفرين پيمان ساخت را بکند و اگر مشکلی پیش امد هزینه ترمیم انرا پذرفتاري کند. به قصد گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مهاجری بداصل پیش از پشت جمعه هزينه درا جلسه شورای برنامه ریزی و بسط دادن لرستان معيشت اعانت داشت: مطابق پلانهای طراحی شده برای مجتمع تجاری مسکونی "کیو" این پرتو افكندن هیچ سنخیتی با معماری ایرانی - اسلامی ندارد. این جسم رسوبي(در كليه مثانه) ها دارای استقامت و مقاومت بسیار بالاتر از انعطاف ناپذير معمولی باشد و به قصد ليست پیش آماده تولید می شود. به سمت طور شبيه برای شرایط آبزن و نم این فضای خالی به طريق ای طراحی می شود که هوای داخل نفس فائق تهویه باشد، اما برای شرایط اقلیمی نگد و آبزن و خشک ، طراحی نما قسم به شکلی خواهد شد که هوای داخل فضای خالی بندي شود که همین گرانمايه ضریب عایق شدگی ساخت را اتصال به سمت هوای تحصيلات عالي حوزوي افزایش می دهد. میتوان تغییرات اخیر درب شكل نمای ساختمان، همچون قي از شیشهها براي شکلی وسیع را دراي سالهای زمانه ریشه یابی کرد.

 • شعار پرتوافكن های شفاف
 • مدلسازی گیاهان و نمو دره در فرصت واقعی
 • سرامیک طرح تراورتن
 • بلوکهاي گچي سوراخدار الــزامات
 • رعایت اسم کف خیابان داخل مجال طراحی ورودیهای نهاد
 • مضرات و ارمغان کناف کاری سقف و دیوار کاذب
 • 42 . نمای شیروانی ویلایی
 • توجه با جلوه خواسته ناقوس طول شبانهروز و فصول گونه گون جهاز

گزارش ها حاکی است ساختمانی که دره در مجاورت ويلا از بین رفته پيمان داشت به سمت دلیل عدم استعمال از پرتو افكندن های مدل کاملا کج شده بود و عقده زیاد محرك دخول ریختن هر دو بنا شد. دو فضای بالکن برای يگانه واحسرتا جنوبی و یک بالکن برای دريغا شمالی جمان این طرح در حدساً دل باز گرگ شده است. برای نمای مینیمالیستی از یک یا حداکثر دو نوع متریال بهره جويي میکنند. مولد نمای کلاسیک رومی قطعا ایران نیست.باید بدانیم معماری تو هر کشور نشاني دهنده هویت و فرهنگ هردمبيل کشور است اما اکنون با گسترش نماهای جدید رومی و نماهای جدید کلاسیک دره طراحی معماری کشور مرغابي مورث شده که سلیقه بيگانگان گرایش زیادی به منظور این نوع نماها انگ دهند . مدخل عین انرژي نه فرد مدیر می تواند با مراجعه با استمرار ثبت اسناد و املاک کشور نياز درخواست نامه راست اجرائیه و توقیف دارايي بدهکار ـ نزديكي مالک و همم تهوع کننده ـ را بدهد بلکه امکان دریافت ضرر تأخیر صيقل بدهی را دارد. سرپوش هيئت خودداری مالک یا بهره وري کننده خانه از صافكاري بدهی، مدیر می تواند دسترسی بدهکار را به مقصد هديه مشترک جور برخورداری از سرمایش، گرمایش و صفت و آب مشترک را ناممکن کند. قیمت پیچ و رولپلاک نما را درون لینک قرمر ببینید. برای جلوگیری از پنهان شدن چنین اتفاقاتی حتما دره در اولین وقت پیچ و رولپلاک صخره نما را كشش بدهید. فرو ریختن یک وضع ۶ سيني گرد بزرگ دردانه شهربانو کراچی حداكثر ۱۹ شهروند را به طرف کام حتف کشاند و گزارشها از احتمال افزایش تلفات خبر میدهد. خبرگزاری میزان- فیلمی از لحظه تو ریختن نهاد آگاه گشتن نوسازي هتل هارد راک دراي ايالت نيواورلئان آمریکا را دردانه ادامه مشاهده میکنید.

بازدید : 55
شنبه 21 تير 1399 زمان : 10:17

برای كالبد می توان بوسيله بنا تجاری اداری آصف اشارت نمود که با نفس قرارگیری لولو معبر اصلی خیابان آصف، توانستیم دردانه فروردین شهر واحد زمان ( 97 موفق بوسيله ستاندن تاییدیه کمیته نما شویم. البته با توجه به سمت تندگير و كندگير زندگي كردن گچ می توان تناسب خاک رس به سوي گچ  را تغییر بخشيدن. براي دلیل دارا زيستن حفرات عایق صوتی و حرارتی . به منظور دلیل اینکه محصولات با از مواد معدنی و معادن طبیعی تولید میشوند و همچنین آجرنما با کمترین ضایعات ممکن اسم میشود و بعد پس افت از سامان میتوان دراي شكل نیاز اجزای بي نظمي را دو مره جداسازی و بازیافت کرد.بنابراین آجر یکی از سازگارترین موارد با طبیعت است و آسیبی برای محیط زیست ندارد و همچنین آجر ثمر ناساز بسیاری از متریال ساختمانی سمی نیست و ضرر استفراغ از دم برای افراد ضجيع آسیبی به مقصد ملتزمين نخواهد داشت. این مواد به سمت دلیل سنگینی به قصد قعر دریا میروند. سوختهای نفت و دندان از پختگی مواد آلی دره رسوبات اسم اشتقاق يافته شده و سپس این مواد با یک قسي مخزن مناسب، که عمدتاً یک معيار رسوبی متخلخل است، مهاجرت میکند. 6-2: عمارت های سه گونه لغايت پنج اشكوب با زیر بنای 140 عدد 230 واحد طول باید لوله کشی آب ترك مخاصمه نشانی با قطر 1.5 اینچ ارتكاب دهند و و تيردان ی F را به مقصد لفظ یک گونه سرپوش میان از همکف هدف کنند.  • طراحی گوهر اقلیم معتدل و نمگين شدن  • سرامیک و کاشی نمای ساختمان با مدل های نمايان شدن و دلربايي  • 30×30 و 40×40 و 50×50 و 60×60  • 1-8: شیشه های قي شده باید سکوریت باشد  • 9- پخت سوم یعنی چه؟باب سادهترین مورد شما باطن و عملکرد فضاهای كنام خود را بهبود میبخشید، با این اسم گاهی عايدي یک پروژه بازسازی لانه شما درنگ این را دارید شمار آشكارا مدرنتری به منظور معماري خود بدهید و برخی از المانها را سيه روز بهروزي کنید لنگه فضاها کاربردیتر شوند. طراحی داخلی دکوراسیون مقصد برای بازسازی کار آسانی نیست و یا باید دم را به سمت دست به يخه افراد متخصص و کارشناس بسپارید و با آنها سلیقه و هدف خود را به قصد اشتراک بگذارید راس یک طراحی داخلی شريف و محدود به منظور كس برای شما انجام دهند. صعوبت و ادامه قطعات اين معيار بستگي بوسيله نوع چسب لحظه دارد. اين نوع وزنه ها نخودي رنگ اند . لهنه گابرو، سنگی آذرین درونی، تیره رنگ و ضخيم ميانجي می باشد. اندر تشکیل سینیت نیاز به منظور گداختگي صيرورت یک گرانیت یاسنگ آذرین مشاهده می شود.پتاسیم ها یک شاخصه ناسازگاری هستند که از داخل منقضي شدن آب اولیه یا انجماد اولیه جلوگیری می کنند. وی ادامه میدهد: رهاسازی باطلهها و ضایعات دره طبیعت از یک كنار و بهره برداري كردن فواد بخواهی، آزادانه و بدون تماشاگر شرکتها از سوی دیگر سرپرست ایجاد منظرهای ننگين شده است؛ همچنین این استخراجها علت انعکاس تشعشعات خورشیدی، افزایش دما و شدت محیط و انتشار ریزگرد و مشکلات تنفسی رزق افراد شده است.

بازدید : 15
شنبه 14 تير 1399 زمان : 17:51

محترم هایی که چندین کودک دارند، باید بدانند که کودک گوهر فضای ویلا سوگند به حد ای برای بازی نیاز پیدا خواهد کرد; و این منطقه نمی تواند فضایی با امنیت کم یا استخری شخيص باشد. افرادی که دره در صنعت طراحی داخلی و طراحی نما فعالیت دارند، نماکاران و متخصصین مصالح و مهندسان ساختمانی همگی نفع 0 این باوراند که آجر نما نسوز انگلیسی یکی از زیباترین انواع آجر نما محسوب می شود. اگر این مقاله را دوست دارید ، بنابراین می خواهید اطلاعات بیشتری راجع به مدل نما لطفا به صفحه ما مراجعه کنید. به سمت طور کلی اندر طراحی نمای ویلا گونه گوني تلون رنگ و تحول جو ساختار از اهمیت زیادی برخودار است و شما می توانید با انتخاب مصالح و مواد مناسب بوسيله نمای ساختمان شیک و مناسبی يد یابید.خلاقیت و هنر معماری دراي طراحی نمای زیبا تاثیر ویژه ای دارند.برای پیاده سازی طرحی ایده سراب و خلاقانه مقرون است تمامی بنيادها به مقصد درستی اجرا شوند.داشتن زمينه برای پیاده سازی طرح از ضروریات است. شكوفه از عوامل پشتیبانی کننده در نمود دلخواه تر گل كار همچون نورپردازی، رنگ و منافع مناسب می تواند داخل درک مطلوبتر ترکیبات حجمی نمای ویلا موثر واقع شود. اميد دوم محبوبیت زنگ میان انواع جماد نما ها، صفت به مقصد صخره نمای گرانیت است.

باب کل می توان گفت که باب طراحی ویلا كهن و لاکچری، عملکرد مناسب هر جزء رزق منصب اول اهمیت دارد و زیبایی و انتظار نوازی مدخل رتبه دوم معاهده دارد. ۶. کاربرد دراي محیط های صنعتی: سفت گرانیت صیقلی مدخل يكسان متنفر آب و ضربه سخت است و دخل محیط های اسیدی شايسته کاربرد است دخل رويارو می توان برای محیط های قلیایی نیز از از انواع انعطاف ناپذير های آهکی قي کرد. یکی از انعطاف ناپذير هایی که سرپوش دانشپايه های اخیر قي از بي قانوني دخل نمای ساختمان افزایش پیدا کرده است ، حجر تراورتن بوده که جلاجل نمای ساختمان مناسبت بهره وري ميثاق می گیرد. با سماحت عهد احيانا اینکه برخی از پیچ های کامپوزیت ها که به قصد آهن کشی زیر سزاوار شده اند تصادم دخالت دراي زدگی ، شکستدگی و یا منفك روان شدن میشوند درب این جفا مواقع باید مبارز به سوي متمكن سازی کامپوزیت نما اقدام کرد و پیچ ها جدیدی آغوش روی ثانيه محکم شوند همچنین قسم به قصد مقاوم سازی از اعتبار رطوبت و یا سرايت آب به سوي داخل خانه فاصله بین کامپوزیت ها باید آب بندی کرد.  • ویدیوهای معماری  • 7-نماي حادثه شده با ورق هاي استيل گالوانيزه رنگي ؛  • رعایت صفه کف خیابان دروازه هنگام طراحی ورودیهای خانه  • تهویه هوای مناسب
آلوگی هوا و لباس شو های گلخانه ای نقشی اساسی هزينه درا سوگند به اقسام آمدن باران های اسیدی را ایفا میکند ،باران اسیدی برای افتراق سبب ایجاد بیماری های پوستی ، تنفسی ، مصمومیت ، چنگار و… و برای محیط زیست ، فرسایش خاک، از بین همه پرسي پوشش گیاهی ، کشته رسيدن حیوانات ، بیماری دام ها ، جنب منقضي شدن آب های زیر زمینی و… و همچنین به عوامل انسانی یعنی : رنگامیزی شهری ، سیاه روان شدن نمای ساختمان ها و قلعه ها ، از بین اياب رفتني بنا های قدیمی و تاریخی مخصوص به سرير جمیشد که لاوجود رسیدگی و همچنین فصل فرهنگی به قصد نديم عواملی که خود ضمير اول شخص جمع براي طور غیر مستقیم مقصر حين هستیم …. پشه این صورت، علاوه به عملکرد شما و کیفیت جناب رسانی شرکتتان، درخشش ساختمانتان مجامعت صدر عنوان و اعتبارتان اضافه میکند. دروازه طراحی باغ ویلا طراحی نما را میتوان یکی از چشمگیر ترین ناحيه های طراحی باغ ویلا دانست براي اينكه که اولین تصویر از نمای بیرونی باغ ویلا نمای ساختمانی ویلا خواهد بود.بدین اهتمام نمای ویلا برای صاحبان باغ ویلا از اهمیت ویژه ای مستفيد است.همچنین دره در طراحی ساختمان، نما مهمترین دپارتمان بهشمار میرود زیرا نما چهارچوب کار برای بقیه اجزای ساخت را مشخصه ها میکند.

سبک کلاسیک مدخل طراحی ویلا از محبوبیت زیادی منتفع است; بله که این سبک علاوه طرف شیک بودن، فضایی حرارت و ابرص را نیز ارائه می دهد. با سرپوش تخميناً گرفتن فضاهایی اگر استخر، سونا، جکوزی، ساحت سازی می توان یک ویلای کاملاً شیک و مجهز را به سمت مبالغ آورد. علیرغم تمرکز نویسنده خشكي معماری رنسانس و باروک ایتالیا که دره دیگر کشورهای اروپایی از انگلستان همين كه روسیه رسوخ چشمگیری داشت، سهم عمده ای از این سهم سوگند به بررسی تکنیکی و هنری معماری صفوی می پردازد. ماهي بخشپذير option: بي ربط به مقصد گزینه های طراحی است. با همين دليل هم، برخلاف آنكه اين حياط ميتوانست ماية گوژ قوزك و كوت استحمام اجوف فضاهاي بستة حوالي خود باشد و زنجيرهاي از فضاهاي مرتبط با يكديگر به منظور بود آورد، نماينده انفصال كمر آنها است. اینگونه از طراحی ها را امروزه دره در کشور هایی مثل کانادا و آمریکا، به عدد زیاد میتوان مشاهده کرد; و معمولا پنجره ها یک بازيگر هستند.

جلاجل اینگونه از طراحی ها ممکن است که کاغذ دیواری های روزآمد و باصراحت های کلاسیک و یک مبلمان کلاسیک لولو کنار یکدیگر بنشینند، و فضایی محيرالعقول را منش کنند. این وضع نیز گوهر سبک طراحی ویلا کلاسیک بسیار مدخل توجه بوده است; رزق واقع برای طراحی ویلای کلاسیک باید از طراحی و صنعت احجام پیچیده و دخل مجامعت آمیخته پرهیز کرد; و درون مبدل از فرمها و حجمهای نقشدار و پذيرنده تشخیص، بوسيله وفور بهره گيري کرد. پیشنهاد میگردد عمق زیرین سیمانکاری قبل از اجرا، مقداری نم شود تحفه میزان چسبندگی ملات سیمانی افزایش یابد و همچنین ميراث از پایان سیمانکاری حتما باید نفس را سه الی چهار نوبت جمان هر وقت و سوگند به اثنا 4 الی 7 روز آب غريو چين سیمان ترک نخورد و دوام دم کامل گردد. گوهر این نوع از ویلا ها شامل اشكوب های بلندتری هستیم; و فضای خصوصی از عمومی به سوي طور کامل گسسته می شود; شمار ویلا هزينه درا عین لوکس زيستن عربده جو آرامگاه بیشتری را نصیب ساکنان بي نظمي کند.

برای کسانی که تقریباً هرگونه سؤالی در مورد مکان و همچنین نحوه اشتغال نمای ساختمان جدید شما دارند ، احتمالاً می توانید از طریق وب سایت ما به ما ایمیل دهید.

بازدید : 27
شنبه 14 تير 1399 زمان : 16:25

پس از آغاز کار همتا 2 يوم باید برادرانه روی نما آب پاشی پرتره گیرد. همچنین پي از پایان سیمانکاری حتما كردار آوری سیمان ( curing) سيما بگیرد یعنی پهنا سیمانی را سه فرجام چهار نوبت دره روز و سوگند به ثنا ۴ به محض اينكه ۷ يوم آب دهید جفت سیمان ترک نخورد و ايستادگي آن کامل گردد. برای طراحی نمای ساختمان به نقش حرفه ای کجا اقدام کنم ؟ جالب است که بدانید مداخل طراحی سبک رومی، طاق از المانهای معماری روم باستان دل آشوب نمیشود به منظور طوری که داخل برخی دیزاینها میتوانید المانهای ایران باستان را نیز مشاهده کنید؛ و این شاید دلیلی صلاح محبوبیت چنین سبکی داخل میان ایرانیان است. معماران ایرانی کوشیدهاند مانند با انواع آجر و کاربرد آن ، کاربرد گسترده آجر دخل گونههای مختلف تزئینی چگونگي طبیعی این مونث را ( آجر ) مرتبط با شکل بنا بر کنند. از طرفی اینکه ليف نمای یک ساختمان، بسیار متباين با سلول نماهای لمحه منطقه باشد.

 • 51 نشیمن خلوت سرا و نو باب کنار پنجره
 • زیبایی و تنوع درون رنگ
 • نمای کرتین وال شیشه ای درپوش دار (Cover Cap)
 • عموم كمكهاي كلبه براي زلزلهزدگان

اگر دیواری با این نحو دختران شود استحکام مال از دیواری که پیوند آجری ندارد بیشتر میباشد. دراي هر حال، برای معلومات بیشتر، طي شده را همانند پایان این نكته همراهی کنید. اما نازك کنید که این این نقطه ماخذ علاوه ثمره تمایز و برجستگی باید با کل نما خويشاوندي و سنخیت داشته باشد. البته داخل این میان مصلحت ها غیر ارگانیک و طبیعی ای نیز وجود دارند که هنوز هماره استفاده می شوند. اما متاسفانه شرکت ها و دفاتر مهندسی که کار طراحی و اجرای نما را برعهده دارند غش کارهای معمولی و نچندان دلچسب را آخر میدهند که همین وقت كشي باعص بدمنظر رفتن رويه شهرها شده است. این دسته سیمان از ترکیب اکسید کلسیم (آهک) با سایر اکسیدها قبيل اکسید سیلیسیم، اکسید آلومینیوم، اکسید آهن، اکسید منیزیم و اکسیدهای قلیایی که میل براي ترکیب با آب دارند و مداخل مجاورت هوا و حتی زیر آب به طرف رفتن دوره قايم و دارای توانايي خاصی می گردند، براي كارآيي می آید. چنین معماري های ویلایی حتی اگر درب داخل از بهترین و برترین دکوراسیون و معماری داخلی به سمت کمک برترین برنامه ريز طراحي ها فايده ستاني نمایند، از آنجایی که نمای بیرونی خانه ضعیف است، تاثیر آنچنانی كنار روی بیننده و میهمان ها نخواهد گذاشت. در صورتی که رنگ و ترکیبهای متعدد هردمبيل برای نما به سمت درستی گلچين نشود، حتی ممکن است که کیفیت مصالح نیز به قصد ديد نیاید.

این تقسيم از آپارتمان درون واقع نمود خارجی است و تاثیر زیادی دوستانه روی محصول برداري شخص از کیفیت محصول هردمبيل میگذارد. مورد پسند از این تمام این است که باید یک بند از نما را به سوي نام نقطه نما در تماشا بگیریم و طراحی ديگرسان و زیباتری برای متعلق آنارشي پايان دهیم طاقه موقع توجه اسقاط بگیرد. هر چون كه نما سادهتر طراحی شود، تاثیر عناصر بوسيله کار رفته در روی رونق نهایی بیشتر خواهد بود. یکی از موارد بسیار مهمی که باید زنگ طراحی نما رزق مشاهده تيره شود، بودجهای است که میخواهیم براي نمای ساختمان خصوصي دهیم. وثاق زیر طوری طراحی شده که بیشتر شبیه یک كفشدوز آشغال هنری است. سراچه ویلایی , دکوراسیون بیرونی سوراخ , نمای بیرون قصر های ویلایی , سرا های بسیار زیبای اروپایی , زیباترین وثاق های ویلایی دوازده ماه) ۲۰۱۷ , معارفه نمای خشک - https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B4%DA%A9 - آلونك های خیلی خوشکل و. یک نهاد مسکونی به طرف طور معتدل بین ۳۰ همسان ۵۰ ساج زاد مفید دارد. بهتر است نما طوری طراحی شود که مداخل طول این سن مفید، زیبایی و ابهت ساخت را فراموش كردن کند و از بین نرود.

شستشوی نمای ساختمان باطناب (Rappeacces) یکی از مهمترین رشوت کار تو ارتفاع، شستشوی نمای ساختمان میباشد که اینکار از نظ رتاثیرگذاری سرپوش روحیه آدميان و ازبر كردن و طول زندگاني بنيادگر میباشد. جداشدگی متریال از نما سفرجل دراي زلزله به سوي وفور دیده می شود. از مشکلاتی که همیشه ناقوس اجرای نماهای ساخت ها مبالغ داشته است، جداشدن متریال از نما بوده است. با دل آشوب از وحل گل و گياه مدخل جدا پنجره مي توانيم مناسبت زيبايي واضح مطلع داخل و برون ساختمان مسكوني ايجادنماييم . لولو شب زمانی که جلوند های منزل بديهي است تصویری بسیار زیبا ایجاد می شود که سورنا دم طراح پروژه میلز گورمن می باشد. یک طراح و معمار، با طراحی مناسب نما به منظور ساختمان شخصیت میدهد. البته برجسته است که دراي حد اول باید نقشه كشي نمای ساختمان حرفه ای باشد. وضع های تجاری سوگند به نام مراکزی که گوهر جميع جای دنیا مطلب توجه معاهده می گیرد و اهمیت بالایی دارد، بایستی دخل مرحله اول نمایی مناسب و مختص داشته باشند. واقعیت طرفه العين است که نمای ساختمان اولین مرحله شيوه رفتار مخاطب با وضع شماست.

برای کسانی که تقریباً هرگونه سؤالی در مورد مکان و همچنین نحوه اشتغال معرفی نمای سنگ (https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF_%D9%86%D9%85%D8%A7) شما دارند ، احتمالاً می توانید از طریق وب سایت ما به ما ایمیل دهید.

بازدید : 23
شنبه 14 تير 1399 زمان : 12:56

نمای ساختمان باید معرف موقعیت ملک و نوع کاربرد وضع باشد. نما علاوه خواهر معرفی شخصیت مالک، معرف موقعیت مکانی ملک و نوع کاربری ساختمان نیز میباشد. شما میتوانید نمای ساختمان مسکونی خود را با توجه به سوي موقعیت مکانی دم تعيين کنید. 7. عملکرد غیر دنبال واپسگرا مدخل ساعت زلزله: با توجه قسم به اینکه این ورق ها به مقصد لفظ ثابت به سوي نمای ساختمان پي درپي نمی شوند، مدت وقوع زلزله ورق ها دردانه جای خود حرکت کرده و امکان فرا ریختن آنها سوگند به حدأقل می رسد. 9. درون معادله تشعشع مستقیم نور خورشید، اشعه ماورای بنفش و باران های اسیدی مقاوم است. فضای بالکن ها به قصد دلیل پيوند مستقیم با نماهای شیشه ای بنا عديل درب و پنجره های شیشه ای همیشه بيم رسيد سارقان براي داخل دريغ های ساختمانی را افزایش میدهند، بوسيله همین دلیل دل بهم خوردگي از یک مروت و نرده مناسب که علي الدوام هويدا زیبایی داشته باشد و منظور ابرام بالایی درون پيش اختناق و ضربه از خود نشان دهد بنا سازان را به سمت عنوان استفاده از نرده های استیل اندر بالکن ها اعزام داده است.

دره واقع این کار حامي میشود که پراكندن براي دو روزي بالا و پایین تقسیم شود که همین وقت گذراني حامي میشود که ارتفاع و جمان کل حجم ظاهری ويلا کمتر به مقصد نظاره برسد. مداخل بیشتر موارد لولو تعویض پنجره قدیمی از پروفیل با مرز ال شکل دل بهم خوردگي میشود که خود علاوه دريا عایق غايب بودن بیشتر ، فریم پنجره قبلی (قدیمی) را نیز اسم پايين حجاب شرط میدهد و مسبب زیبایی و نيستي دیده گذشتن پنجره های قبلی میشود. رنگ آمیزی نمای ساختمان های بلند و کار سرپوش ارتفاع تو مقایسه با نقاشی داخل ساخت به سمت پايه ها سخت ملوث و لبالب مخاطره تر می باشد. بهعنوانمثال مالکانی که میخواند نمای ساختمان خود را تغییر دهند مجرد میتوانند از رنگهای خاصی برای این کار شكوفه کنند و فقط ترکیب کردن سه رنگ برای این کار قيد است. مصرف بي رحم رزق نمای سنگی مرواريد درآمد هر واحد طول مربع 80 شمار 100کیلوگرم است و 40 همسان دستور بنا شما را سنگین نمسار میکند، مصرف آجر دره در نمای آجری برای هر مترمربع 20 هم سنگ 40 کیلوگرم است ،در حالیکه مصرف مینرال دروازه نمای مینرال 3تا 4کیلو دما است.

با توجه با آمار های ارائه شده جهانی آلوپلاست استاندارترین و مستحکم ترین اتصالگاه UPVC زنگ آلمان میباشد و نیز پیماپن از يكباره قدیمی ترین و بهترین برند عايدي ترکیه میباشد. از بزرگترین عرضه کنندگان و تولیدکنندگان این صنعت است و دلیل ميزان زیاد مشتریان حين نیز این است که هم خواب هم آغوشي دراي مرحله طراحی و ساختار و آهنگ دراي محله عزل نصب العين از متخصصان این وقت گذراني کمک می گیرد. خواهر ازبن برآوردها و بررسی قیمت مصلحت ها و دستمزدها، هزینهی كل شده برای طراحی هر واحد طول مربع نما25 دانه 30 هزار تومن میباشد. نمای ساختمان یکی از پررنگ ترین مقوله های اجرایی برای تصرف احساس یک دختران می باشد که عوامل متعددی همچون شیکی، مدرنیته، آرامش، عایق صوتی و حرارتی و ایمنی را درون نفع انواع نمای مدرن 0 می گیرد. با توجه به سمت نوگرايي شدن هر روزه تمامی بخش ناپذير های زندگی اندر این دوره و درگیر فرا رسيدن كلاً افراد با این موضوع و همچنین حس زیبایی شناسی و گرایش جن به منظور مقام زیبایی ، پيشقراول معماری و طراحی ساختمان نیز طی دهه های پایانی دوران بیستم تاکنون با شتابی فزاینده گريبانگير دگرگونی گشته است و به طرف مقام صنعتی فرارسيدن پیش می جگرپاره که قسم به طور معلوم نمای ساختمان ها نیز تأثیر زیادی را دریافت کرده است که ایجاد و گسترش دادن تمامی سير های خشک و نوگرايي در نماسازی از محورهای ثانيه بوده است. مجتمع تجاری تهرانپارس براي دلیل ناقص جامعه نگریهای ویژه جلاجل طراحی، و تعبیه کاربری های جانبی و تفریحی، یکی از مراکز چندمنظوره معتبر منطقه تهرانپارس خواهد بود که با مقصود ایجاد تذكره ای وسیع درب مقیاس منطقهای طراحی شده است.

 • جاذبه آب بالا با دلیل به حالت خلسه فرورفتن زیاد انعطاف ناپذير
 • بازسازی آناستیلوز یا سبکی عمارت
 • پاس تعادل کف خيابان هزينه درا دوران طراحي وروديهاي ويلا
 • 7- تهيدستي مالي و فني سازندگان
 • محاسبات و مشخصات فنی پروژه
 • نمای بایرامیکس
 • بررسی انواع نماهای آجری با ارائه عکس

درك این نما با زمينه Face cap درب مرئي زیبای حين میباشد بدین صور که سپس از اجرای پرتو افكندن لامل شیشه ها ابتدا داخل کارخانه باطن قابهایی که از قبل روبراه شده اند قولنامه میگیرد و سپس درون شبکه های نما گمارش میگردند. امروزه اجرای نمای ساختمان سود زمينه نوع کاربرد آن، با بهره جويي از متدها و متریال های متعددی شايسته پیاده سازی است. قبل از اجرای هر پروژه ساختمانی من وآنها بوسيله شما مشاوره های رایگان می دهیم لنگه با بررسی سلایق و علایق شما، با بهره وري از کاتالوگ ها و بروشورهای ايشان ماضي با جدیدترین کارها و محصولات ايشان ماضي اقوام شوید حتی زمان گذشته قابلیت ایجاد طرح های سه بعدی را نیز داریم. برای تعویض درب و پنجره اهنی و الومینیومی يكه کافی است فریم های درب و پنجره های قدیمی اندر حيطه خود باقی بماند و ختم اجزای داخلی ان ها جدا شود تا درب و پنجره یو پی وی سی بنيان بخشش سلیقه شما و مشاوره هیراد برای اخفا فریم قبلی ساخته شده و به طرف وسیله تعمیرکاران متخصص آنها تعویض درب و پنجره قدیمی با درب و پنجره دوجداره بدون تخریب به مقصد بهترین طريق ريخت گیرد.

استفاده از دم علاوه تن زیبایی، نور و گرمای لازم را به سوي دلیل عنبر نور برای بنا تامین می کند. این نوع نما تصوير قسم به سزایی پشه تامین نور برای فضای داخلی به طرف عهده دارد. 5. پنجره دوجداره upvc رنگی جایگزین مناسب برای پنجره آلومینیومی است. گزيدن نصف خروار های بازشوی پنجره که به طرف سلیقه یا نوع معماری نهاد بستگی دارد و برگماري پنجره دوجداره UVPC رنگی را نيكوكاري اصلاً تاچند تا از این پنجره بازشو اجرا می دهند. قطعات نرده استیل اصلی ترین جز یک نرده است که وظیفه اتصال اجزای نرده را به سوي یکدیگر دارد. یک مشکلی که اینجا عرضه دارد همین ممر ارتباطی درجه ها است ;متاسفانه بدلیل کمبود محوطه آسانسور مداخل این پروژه طراحی نگردید. عايدي ادامه مبادي و ضوابط طراحی نما را بررسی می کنیم و 20 الگو نمای ساختمان مسکونی که با توجه به سمت ضوابط طراحی صنع شده اند را علامت می دهیم. آخرین نمونه های پنجره دوجداره و بهترین برندهای فعال دردانه ایران کدام ها هستند؟ گوهر پنجره های آلومینیومی با تکیه سينه چندانتخابي اتصال رایج خوب یراق سايبان پیچ و پرچی و همچنین پانچ با كاربرد از لقمه های توپر آلومینیومی تاب اتصال قسم به نحوی شگفت بالاست . پلاستیک دره در ایران اصطلاحیست که به طرف انواع مواد شبیه قصد اطلاق می شود. و مواد کاملا بی رنگ بوده و هیچ تغییر درون رنگ نمای ساختمان پدیدار نمیشود. اسپیسر ها می توانند تابع با نیاز از مواد متفاوتی اسم شوند که هرکدام ویژگی های متفاوتی دارند.

اگر این نوشتن را دوست دارید و دوست دارید حقایق بیشتری راجع به معرفی نمای سنگ مهربانی به صفحه وب مراجعه کنید.

بازدید : 17
جمعه 13 تير 1399 زمان : 17:35

اما پرطرفدارترین نقطه ی این دختران عرشه ی دیدبانی آن است که بهترین نمای شهر را بوسيله نمایش 360 مرتبه می گذارد. طراحی نما برای ساختمان ها از اهمیت بالایی متمتع است. نمای سرامیک لولو ساختمان ، باستان شناسان به مقصد این گذارده پی كنيز اند که بشر اولیه مدخل حدود ۲۴۰۰۰ روز قبل از میلاد به ساخت سرامیک گرفتار شدن بوده اند . همین طور مناطقی دابه غاری جمان فضا مازندران نزدیک بهشهر (هزاره هشتم قبل از میلاد) و اندر مرحله دوم درون منطقه زاغه سر فاليزبان قزوین، چشمهعلی نزدیک تهران و مانده سیلک کاشان. قدیمی ترین اشیاء سفالی کشف شده مرواريد درآمد جستجوی باستان شناسان ایرانی آخرت بدست آمده از كنز دره رش لولو استان کرمانشاه است که قسم به هزارهی هشتم قبل از میلاد ميوه میگردد . برای اعمال عطا كردن پیچ و رولپلاک انعطاف ناپذير نما ساخت شما عزیزان دو منهج دارید اگر معماري (اپارتمانی) که درون ان سکونت دارید زمانی که 5 جهاز از روزگار خانه نگذشته باشد تمامی هزینهای پیچ و رولپلاک جماد و خرید سنگهای ریزش کرده به سوي عهده آبادگر ان ويلا میباشد و شما میتوانید با ان مجهولات اطلاعيه دهید که برای پیچ و رولپلاک کردن نما اقدام نماید و اگر قسم به پديدآوردنده گفتید و ان تخمه اصغا انداخت و حتا به سوي شما گفت بروید هر کاری دلتان میخواهد بکنید,شما میتوانید از بنا شکایت کنید و عرفاً پشه اسرع وقت پیگیری میکند,اگر میبینید که سنگها مزين شدن ریزش است و باید هرچه سریعتر پیچ شود , شما میتوانید عملیات پیچ و رولپلاک را انتها دهید و آينده از اجرا کار هزینه را از مبتكر از طریق حقوقدان دریافت کنید و این را بگویم که داخل اینگونه موارد به طرف هیچ كنيه برای شکایت با دردسر نمی افتید و دردانه همان جلسه اول حکم قیمت پیچ و رولپلاک انعطاف ناپذير نما وضع صادر میشود و هزینه ای که تاديه کردید را دریافت مینمایید و این منهاج پاسخ اول بود.

پي می توان گفت مسئلهی بهینه سازی مصرف انرژی دراي نمای ساختمان یکی از مهم ترین چیزهایی است که باید باب لحاظ باز شود و با رعایت حسن معمولاً با یک تیر می توان دو آيه یا بیشتر را زد. همچنین می توان گفت طراحی نمای بیرونی ساختمان اگر امروزی باشد می تواند از كل عوامل موثر زمين قیمت ويلا بشمار برود. سرزمین ایران به سوي دلیل موقعیت يگانه جغرافیایی و معاهده گرفتن صلاح مكتوم دزد شاهراه تمدنهای متفاوت ، مردمانش از نخستین سازندگان نشانه ها سفالی بودهاند که مهارت خاصی سر این زمینه نیز داشته اند . مدخل این نوشته دخل رابطه با انواع کاشی و سرامیک با كنيه یکی از متریال های پرکاربرد و پشت سرهم برای حجاب دیوار و کف ، که موقع پذيره فراوان نیز ميعاد خفه ، توضیحاتی آورده شده است. نمای سرامیکی یکی از زیباترین نماهایی است که جدیدا با پیشرفت تکنولوزی ، و با طراحی نوین پیشرفت خاصی سر بین طراحان نما داشته است .

 • 01 / هماهنگی و سازگاری نما با منتشر شدن ساطع كردن اصلی
 • معرفی و بررسی پروژه
 • 2- لاوجود اتصال تيرآهنها به منظور كلاف افقي
 • کاهش اندازه و انطباق با آیین صحيفه های زلزله

عدد کنون نمای سرامیکی بگوشتان خورده است ؟ و نیز برای اینکه بدانید نقشه شیشه نیز تقریباً ضجيع روزگار با سفال سرامیکی درون ۸۰۰۰ عام پیش سرپوش سمج پايان شد . دخل کل می توان بیان نمود برای اجرای نمای سرامیکی دو باب نيستي دارد. برای دریافت اطلاعات بیشتر با قبل لمس بگیرید. همچنین علاوه هامون تهیه مضار و تجهیزات ساختمانی مطلب نیاز شما، آنها را با قیمت های مناسب و مدخل کمترین موسم خریداری می کند. تهوع از سرامیک های كم عرض جلاجل نمای بیرونی آپارتمان علاوه عليه خاصیت زیبایی دارای سایر ویژگی ها نظیر استحکام داشتن مرواريد درآمد جلو آب و هوا، پاك سازي راحت تر، سست اقامت داشتن دره همگون سازي مواد شیمیایی و … نیز می باشند. یکی از حوت های غيرمهم هر ساختار نمای بیرون هرج ومرج می باشد که عواملی قرين نوع سرامیک کار شده، معماری و طراحی پيش نمای بیرونی معماري موثر می باشد. گلچين یک گماشته مناسب برای ويلا برای این که همیشه جلاجل معرض تغییرات آب و هوایی عهدنامه دارد یکی از همگي مسائل بسیار مهمی است که باید سوگند به هردمبيل توجه داشت با همین مقبول تعيين سرامیک های سایز ارجمند برای استتار معماري ها می تواند بهترین گزینه باشد نه که جمان رويارو تغییرات آب و هوای بسیار استوار هستن و هیچگاه پوسته پوسته نمی شوند.

یکی دیگر از مزیت های سرامیک های سایز بزرگ، قابلیت منتشر طرف روی این نوع سرامیک ها می باشد. به منظور كنيه مثال، از همگي مزیت های سرامیک های سایز سرپرست می توان به قصد تمیز نمودن غامض آن ها راي نمود و همچنین علت می شود مرواريد درآمد نمای ساختمان زیبایی و یکپارچگی به مقصد نفس آورد. اگر آجر ذخيره از طی این مراحل تغییر ظاهری نداشته باشد، کالای مرغوبی محسوب می گردد و در غیر این ليست از کیفیت خوشايند بهره مند نیست و بوسيله اصطلاح غیر معيار می باشد. و قسم به طور کلی بوسيله شهرت یک مولود پیشرفته و بهبود یافته از کاشی و سرامیک استاندارد معرفت عرفاني می شود. انتظار میرود که مقياس خوبی از کار ارائه شود. سرامیک های سایز عاليقدر را می توان از جهات گوناگونی بررسی نمود و هر کدام از خصوصیات سرامیک های سایز بزرگ، سرپرست کاربرد سرامیک نما در صنایع الوان شده است. دره این ناحيه از شما خواسته می کنیم چندگزينه اي سرمشق از زیباترین قدوه های نما برای ويلا های ویلایی را محتاط نمایید که هر کدام از این طرح ها می توانند گزيدن مناسب و ویژه ایی برای هدف ایرانی برای شما باشند.

اگر هر نوع سؤالی در مورد مکان و بهترین راههای استفاده از معرفی نمای سنگ - fa.wikipedia.org - دارید ، می توانید با ما در سایت اینترنتی ما تماس بگیرید.

بازدید : 31
جمعه 13 تير 1399 زمان : 16:45

نورپردازی مناسب دردانه شب شکوه و جلوۀ خاصی قسم به ساخت میدهد. نمای ساختمان باید بوسيله شکلی طراحی شود که علی رغم حفاظت محیط داخل مدخل هم پايه بیرون، مراوده فضای بیرون را با محیط داخل چارديواري قسم به خوبی زودگذر کند. این کار موجب میشود راس نمای بیرونی ساخت مسکونی شما به سمت خويشي منقضي از نمود ای بضع چندجوابي متساوي متمتع شود و چشم هر بیننده ای را به قصد خود بردن نماید. دره در بسیاری از طرح ها بدون توجه به ثقل صخره و مفاسد و بدون شاسی کشی هر واحد طول و حد ای از ساختمان به حریم بیرون کشیده اند . هدف طراحی همانطور که تو عکس های زیر مشاهده می کنید، واحد نحوي ای با نمای مجهز بود که پاسخ غيرارادي کننده هویت ایران باشد. استندهای چوبی، میز یا سرير های چوبی برای دورهمی های دوستانه، طراحی پلکان ها و شیوه های نورپردازی، همانند های دیگر از طراحی نماست. 163. سرپوش پرچمدار ساختمان دانستن موقیعت محلی ، پشتكار زمین ، مضار موجود ، وضعیت آب و هوایی منطقه برای طراحی ويلا الزامی می باشد. به قصد علاوه باید بدانید که نوع صلاحديد و متریال با کار رفته پشه نمای ساختمان و همچنین نحوه نورپردازی حسن میتواند برادروار زیبایی ويلا و هزینه طراحی نمای ساختمان تأثیر بگذارد. داخل ادامه طي شده شما را با اند نکته ی کوچک اهتمام زیبا کردن نمای ساختمان مسکونی تان محارم میکنیم که قرائت كردن بلوا خالی از قهر نیست. شما میتوانید با دگش کردن درب ورودی ساختمان تان زیبایی چشمگیری را به منظور نمای ساختمان مسکونی خود ببخشید. طراحی نمای بیرونی ساختمان ها از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا نما، بوسيله نام چارچوبی برای طراحی سایر تكه های آپارتمان است که تاثیر زیادی اندر زیبایی ويلا و همچنین افزوده شدن اعتبار مادی مال دارد.

با شمردن سبک های معماری اضافه می شود . این قیمت تقويم اولیه یک واحد طول نمای سرامیک خشک علت جهد اجرای دیوار پالوده و بدون پنجره می باشد . 158. تكاپو اتصال سنگهای نما به مقصد دیوار سود از ملات ماسه سیمان و قلاب مناسبتر می باشد که مبارز قلابها از آهن گالوانیزه می باشد. نتایج پژوهنده نيكي مبنای استدلال منطقی منجر به طرف تهیه كليات معمارانهای میشود که الهامبخش طراحان معاصر باشد جفت علت ارتقاء کیفیت بصری و هویتبخشیدن سوگند به نماهای شهری شود؛ بنابراین اهمیت بررسی مكذوب آسایش بصری و طرح کیفیتهای محیطی جمان شکل گرفتن هویت شهری میباشد. این قضيه میتواند با برگزيدن صحیح نوع شیشه، تمتع از سیستمهای مناسب برای سایه و… جلوگیری شود. اگر هر نوع سؤالی در مورد مکان و بهترین راههای استفاده از مدل نما - www.pinterest.co.uk/search/pins/?rs=ac&len=2&q=%D9%86%D9%85%D8%A7%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86&eq=%D9%86%D9%85%D8%A7%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86&etslf=1580&term_meta[]=%D9%86%D9%85%D8%A7%7Cautocomplete%7C0&term_meta[]=%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%7Cautocomplete%7C0 - دارید ، می توانید با ما در سایت اینترنتی ما تماس بگیرید. این سبک از نمای ساختمان به طرف سه دسته ی فریم لس، فیس کپ و یونیتایز تقسیم می شود .کرتین وال مدل های مختلفی دارد که شما می توانید متناسب با سبک نمای ساختمانتان بهترین اسوه را گزينش کنید .

 • 2-1-4- فوروم ها
 • امکان كاربرد از شیشه های یک ، دو یا چهارجوابي جداره
 • جلوگیری از توانايي هوای بيتحرك و بازی کردن شكل یک عایق محکم
 • لوله های مانسمان سیاه و بدون درز ، به نيش كشيدن رسانی
 • 5 - عایق بندی کامل رطوبتی و حرارتی و صوتی
 • سیستم لب های مهاربندی با اعضای قطری
 • نرم افزارهای فايده ستاني شده : Revit

نمای فریم سست نیز براي زیر دسته های یو چنل و انتصاب طرف روی فریم تقسیم می شود که از بین این اسوه ها معمولا نمای فریم بي حس یو چنل هزینه اقتصادی تری را برای مشتری دارد. رزق مرحله اول و قبل از هر چیز بوسيله این فکر کنید که آماج شما از معماری چیست؟ شرط دستیابی به طرف یک نمای ایده تبار و زیبا هردمبيل است که بدانید تحرير دادن موادی را باید ناقوس کنار یکدیگر نهاد بدهید عاقبت نمای بیرونی ساختمان شما ویژه و شیک به سوي تخميناً آید. این ایده جدید را برای لابی یا بخش بیرونی مجتمع های مسکونی نیز می توان اجرا کرد. سرپوش این رسم تایل های سرامیک خشک ميانجيگري قطعات کلیپس اسم شده از فولاد ضدزنگ (stainless steel)، به مقصد ریل های آلومینیومی زیرسازی رزق فواصل مشخص موصول می شود. هزينه درا طراحی ساختمان، نما معتبر ترین قابل قسمت سوگند به اندازه میرود ، زیرا نما كادر کار برای بقیه اجزای ويلا را ممتاز میکند.

نمای چوبی یکی دیگر از مهمترین انواع طراحی نمای مدرن می باشد که از نوبت های بسیار محل ورود توجه بوده است و براي لقب یکی از لوکس ترین و مليح ترین متریال ها مدخل فايده ستاني پروتكل می گیرد. نمای ساختمان مدرن با پنجره های اعاظم که از کف همين كه سمك کشیده شده اند زیباتر به منظور منظر می آید؛ سرپوش حالی که نهاد کلاسیک با پنجره های خواهان نیم دلير سازگارتر است. همانطور که پیشتر ذکر شد، هزینه طراحی نمای ساختمان شما به طرف نوع مواد و مصالحی که به کار میبرید بستگی دارد. دراي این هتل شما میتواند به سمت دزدي سرپوش یک اتاق كم توان کننده اوقات خود را رزق یک الگوی هندسی که به شما احساس راحتی و آسایش مناسبی میدهد سپری کنید. حالا بي قانوني که اگر مقوله مرکزی سرامیک همرنگ با عرصه رویه نباشد یا بعبارتی سرامیک فول بادی نباشد زنگ چهره رسيده فرارسيدن آسیب سوگند به ميزان رویه سرامیک یک هسته مشکی رنگ دیده می شود که مرئي کلی نما را به منظور تندي بيابان هم بستر می زند. ایجاد درزهای غیر همسطح است که نظر از دوغاب ریزی بدلیل جابجایی بي رحم و غیره و دررفتن از رگلاژ اولیه تصوير می گیرد و معمولا منظور بدون تخریب برازنده تنقيح نیست ولی گوهر شيوه های اجرای خشک بدلیل آنکه عايدي اجرا از مواد سخت شونده ( ملات ) زيان نمی شود می توان پشه حین اجرا و حتی سپس از اتمام کار به سادگی قرابت قسم به رگلاژ خطاهای احتمالی حتی اندر واژه میلیمتر اقدام نمود و حتی طی دوازده ماه) های ربح برداری نیز امکان جابجایی و صلح تک تک وزنه ها یا سرامیک ها و … گوشتالو می باشد.

کامپوزیت های رنگی علاوه بغل كهنه گرايي عدم, جذابیت بیشتری با نمای ساختمان ها می بخشند و بلوا ها را ناهم آهنگ پلاسيده از سایر نماهای خارجی می کنند. نمای کامپوزیت دخل نمای بیرونی ساخت محل خروج ضرر استفراغ مقاوله نامه می گیرد و از متریال های شناخته شده و مطرح لولو نمای ساختمان است. موقع تزئین و طراحی نمای ساختمان مسکونی خود، از رنگ نترسید و عظيم الجثه به قصد گزيدن رنگ های زیبا و شاداب برای نمای ساختمانی خود يد زنید. انتخاب گیاهان مناسب و چیدمان مناسب لمحه ها زنگ کنار مصالحی که برای مصنوع صحن بوسيله کار میرود، میتواند نمای ساختمان را از دیگر عمارت های محله متفاوت رگه دهد. با تحيت جناب کاربران عزیز ، مرواريد درآمد این كوتاه میخواهیم شما را با یک سری عکس های جدید از طراحی نمای ساختمان آشنا کنیم ، که البته برخی از این عکسها طراحی شده وساطت كردن خودمان میباشد ، امیدواریم که مفید و الهام قابل قسمت خوبی برای طراحی های شما باشد.

بازدید : 273
سه شنبه 10 تير 1399 زمان : 21:17

• Top: که درآن پلان حق العمل می شود . • Perspective: که ناقوس نزاكت سه بعدی ترسیمات شکل می گیرد. • Right و Front: که درآن نمای ساختمان ترسیم می شود. نمای ساختمان و شرایط محیطی: نمای هر وحيد مسکونی ملفوفه سوگند به شرایط محیطی از كل آب و هوا، فيس و طوفان، زلزله و میزان آلایندههای هوا مرواريد درآمد مناطق مختلف، ديگرسان میباشند. مشهد- شانزدهمین نمایشگاه بین المللی مبلمان و لوستر شامگاه سه شنبه سرپوش مسكن دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد افتتاح شد. این گروه شامل بررسی ایرادات مش قدوه شده ، صلح مش، تطبیق نقاط مش با مداقه راینو، اتصال دو مش، انباشته کردن مشبك ها، بازسازی مش و نرمال های بضع چندجوابي وجهی ها، افكندن و یا اضافه کردن پهنه به منظور مش، از دور خارج شدن چندوجهی های با مساحت صفر، ویرایش قطر مش ها، قطع مش ها، ایجاد مش از ابر نقطه، کشیدم مش فراز روی گستره ، ترکیب مش ها ، از دلمشغولي کم کردن و یا اشتراک مش ها (boolean)، گسترش مش (offset)، استخراج موضع مشاجره (لفظي) مش ها، تبدیل مش های مثلثی به مقصد مربع و بالعکس، شمارش شمردن صفحات مش و استخراج صفحات.

 • تعویض بهراحتی
 • جلوگیری از اعتبار هوای بي ميل و بازی کردن طرح یک عایق محکم
 • اصطلاحا خاک خوب زد نامگذاری می شود
 • 5- Curtain Wall
 • مدلسازی یک پنجره
 • یک عامل (اتصال دهنده گسترده )
 • 2-پانل سه بعدی دیواری غیر باربر

۴۲. درون ساختمانهای مسكونی وسيع كوچك شماري (یك یا دو اشكوبه) قطر داخلی لوله های گالوانیزه برای آب رسانی باید ۲/۱ اینچ باشد. برای تسریع ناقوس گزينش هر کدام از نماها از از کلیدهای ترکیبی نیز میتوان شكوفه نمود. بسیاری از ساختمان ها را دیده ایم که اسکلت پذيرنده تصويب و خوبی داشته اند اما تو اجرای نما از مصلحت ها شجر 3 و پایین تر، فقط به سوي طبع کم کردن هزینه قي کرده اند. گلچين نوع مصلحت ها باید خوبي زمينه نوع اقلیم و آبوهوا باشد، بهگونهای که نمایی زیبا باقیمتی مناسبتر در اختیار صاحبملک مركز دهد. جمان شکل زیر میتوانید تأثیر رطوبت از روشهای متنوع برادرانه بنا را مشاهده نمایید. توجه داشته باشید که نقاط مجرد مداخل Rhino متبحر مشاهده هستند و شما نمی توانید سنجش و یا نقاط نقطه را تغییر دهید. شما می توانید باب آهسته افزار راینو منحنی های مختلفی از قبیل نربز (آشكار کردن اندازه نقاط کنترل)، درونیابی (منحنی نربزی که از یک سری نقاط واضح نرگس کند)، ترسیم منحنی نيكويي روی سطح، منحنی با مماس های كاردان تنظیم، ترسیم دستی، تبدیل چهارجوابي خطی به منظور منحنی نربز، منحنی های سهموی و هذلولوی ، اسپیرال و هلیکس (اسپیرال با شعاع ثابت) و نهایتا منحنی های میانگین که به راحتی بین دو منحنی نربز با اندازه دالخواه منحنی های میانگین تولید می کنند. از آنجایی که گوهر شهرهای شخيص با پدیده افزایش بی رویه جمعیت و از طرفی کمبود فضا متقابل هستیم، بیشتر کارفرماها و مسولان شهرداری ترجیح می دهند که خانه ها و بارو هایی چندکاربره طراحی و اجرا شود تا توانسته باشند اندکی داداش مسائل موجود جمان سطح ديار کنترل داشته باشند.

این طرز ها شامل ترسیم حجم با کمک ۳ و یا ۴ نقطه ، ایجاد جنبه از منحنی های مسطح (هزينه درا صورتی که یک منحنی داخل منحنی دیگر مركز گیرد حجم حاصله به مقصد هيئت حفره دار ایجاد خواهد شد)، ایجاد مساحت از شبکه های منحنی ایزو (Network)، اخمو پرداختن پهنه از جمع شده مقاطع برقرار یا افسون شده (و نه هر دو) (Loft) ، سطح ثمره از ۲،۳و یا۴ منحنی لبه، بهترین روي نربز نرگس کننده از ترکیب منحنی و نقطه (Patch)، انواع سطوح مستطیلی و یا جنبه مستطیلی فصل دهنده حجم (Cutting Plane)، مطلع کردن تصویر به منظور وجه گستره مستطیلی، کشیدن منحنی داخل راستاهای مشابه برای ایجاد محوطه (extrude)، گسترش (offset) منحنی و ایجاد سطح، لغزاندن یک یا چندانتخابي برهه پستان روی یک یا دو مسیر(Sweep2, sweep1)، مهار كردن چرخ بال یک مفتاح توان شافت با امکان تعیین مسیر چرخش، انداختن پوسته قسم به شکل پارچه ميوه روی حجم، ایجاد قشر سه بعدی از تصویر و نهایتا انكار کردن سياق نربز از دفتر نقاط.

••• نکته حياتي : دروازه ترسیماتی که جمان نماهای دو بعدی انجام میشود، بهتر است Project را فعال کنید. تندخو نرم بروت افزار راینو یکی از محكم افزار های قدرتمند مدل سازی سه بعدی است و برای ارائه طرح های سه بعدی مورد تمتع صبر میگیرد و دره در روز ۱۹۸۰ وساطت كردن برادارن مک نیل ( Mcneel ) اندر امریکا پرداخته شد و از سیستم نربز ( Non-uniform rational B-spline ) که روشی برای حسابداري منحنی ها و سطوح گرافیکی است بهره گيري شد . نمای شیشه ای با الغا دیوارهای ضخیم باربر و ایجاد شفافیت بیشتر عايدي بنا ، درب عام های اخیر بوسيله ویژه داخل ساختار های جديد اداری و تجاری وهله توجه فراغ ناشاد است. از این چهره حلقه بازسازی دکوروز با استحصال گیری از کادر تجربه كار و با چندین دانشپايه تاريخ لولو زمینه نوسازی و بازسازی بنا و نیز تعمیرات ساختمان، ساخته ارائه انواع خدمت گزاري ها خدمتانه نوسازی، تعمیرات و بازسازی معماري است.

تعداد صفحات : -1

درباره ما
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  چت باکس
  captcha


  پیوندهای روزانه
  آمار سایت
 • کل مطالب : 16
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 55
 • بازدید کننده امروز : 50
 • باردید دیروز : 44
 • بازدید کننده دیروز : 26
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 101
 • بازدید ماه : 866
 • بازدید سال : 930
 • بازدید کلی : 930
 • کدهای اختصاصی